top of page

CONTROLEURS REGLEMENT

Voor Wie?

Elk lid aangesloten bij Trial Maaskant.

Regels!

* Per wedstrijd controleren minstens 3 of meerdere leden.​

* Het is niet toegestaan een vervanger in je plaats te laten controleren.​

* Er wordt verwachtvan elk lid van Trial Maaskant dat hij/zij één wedstrijd van het                 "Open Limburgs  Kampioenschap" controleert.

  Zodra de wedstrijdkalender gekend is kan je jezelf inschrijven via het inschrijvingsformulier

 

* Je moet je tenminste 2 weken voor de aanvang van de wedstrijd opgeven als controleur.

* Voor de gecontroleerde wedstrijd krijg je 20 punten voor het klassement.

  ( Dit geldt enkel voor de eerst gecontroleerde wedstrijd )

 

* Bij onvoldoende controleurs zal er een loting plaatsvinden onder de leden.

 

* Mocht je door omstandigheden niet kunnen komen op de dag dat je moet controleren, gelieve

  het bestuur hiervan zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail te verwittigen .

* Indien een lid niet komt opdagen, de dag dat hij/zij moet controleren zonder het bestuur hiervan

  op de hoogte te brengen, kan het bestuur na overleg besluiten het lid te diskwalificeren voor het ganse

  seizoen. Hij/zij kan dan geen aanspraak maken op de kampioenstitel, regelmatigheidscriterium, enz..

 Uiteraard hopen wij dat we deze laatste regel nooit hoeven toe te passen en dat we kunnen

 rekenen op de sportiviteit van al onze leden.

Reserve-controleurs !

* Iedereen, ook niet leden, kunnen zich opgeven als reserve-controleur d.w.z. dat wanneer iemand

  van de controleurs niet kan komen de reserve-controleur mee zal helpen.

  Heb je jezelf opgegeven als reserve-controleur en moet je niet controleren dan kan je de wedstrijd alsnog

  meerijden, en kan je je opgeven om op een andere datum te controleren.

bottom of page