top of page

PUNTENTOEKENING

Daguitslag

In geval van gelijke punten, zal men rekening houden met het meeste aantal

0-punten, 1-punten, 2-punten of 3-punten.

Levert dit nog geen uitsluitsel dan wordt de piloot die het langst zonder strafpunten

heeft gereden de winnaar.

Klassement

De puntentoekening voor het klassement is als volgt : 20 punten voor de winnaar,

17 punten voor nummer twee, 15 voor de derde enz. met 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Bij gelijke stand in het klassement, zal men eerst rekening houden met het het meeste

aantal 20-punten, 17-punten enz.

Bij gelijke stand en gelijke aantal 20-punten, 17-punten  enz. is het eerst behaald

aantal 20-punten, 17-punten enz. van tel.

Het is toegestaan om een ander spoor te rijden. Maar in het begin van het seizoen koos je een bepaalde klasse. Als je een moeilijkere klasse als nodig rijdt, dan zetten we je strafpunten gewoon naast de strafpunten van de anderen in je klasse. Als je een te gemakkelijke klasse rijdt, krijg je geen punten voor het klassement. Het rijden in een te gemakkelijke klasse zie je in het klassement met de afkorting ak. 

Berekening PSP : Punten Slechtste Prestatie. We trekken je slechtste prestatie af. Als je één keer niet kunt aanwezig zijn, komen de klassement punten terug bij elkaar. Als je wel altijd aanwezig was, maar je had een keer extra gecontroleerd (code c) of niet uitgereden (nu) of in te lage klasse gereden (ak), dan telt die wedstrijd voor 0 punten en vervalt dus je PSP. 

Deelnemen is belangrijker dan winnen. Meer dan een symbolische prijs

is er aan een ereplaats niet verbonden.

bottom of page