PUNTENTOEKENING

Daguitslag

In geval van gelijke punten, zal men rekening houden met het meeste aantal

0-punten, 1-punten, 2-punten of 3-punten.

Levert dit nog geen uitsluitsel dan wordt de piloot die het langst zonder strafpunten

heeft gereden de winnaar.

Klassement

De puntentoekening voor het klassement is als volgt : 20 punten voor de winnaar,

17 punten voor nummer twee, 15 voor de derde enz. met 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Bij gelijke stand in het klassement, zal men eerst rekening houden met het het meeste

aantal 20-punten, 17-punten enz.

Bij gelijke stand en gelijke aantal 20-punten, 17-punten  enz. is het eerst behaald

aantal 20-punten, 17-punten enz. van tel.

Het is toegestaanom een ander spoor te rijden, maar men kan enkel punten krijgen

voor de klasse waar je je op de eerst wedstrijd hebt voor ingeschreven.

Deelnemen is belangrijker dan winnen. Meer dan een symbolische prijs

is er aan een ereplaats niet verbonden.