top of page

Hoe word ik lid van Trial Maaskant ?

Kies hieronder voor invullen formulier
Je bent pas verzekerd 10 werkdagen na betaling van het lidgeld.

Door het verzenden van onderstaande ledenfiche geef jij je akkoord dat wij jou mogen contacteren op dit email adres of deze telefoonnummer.
Je ontvangt van ons een e-mail op het adres dat je opgaf, met het banknummer waarop je 40€ mag storten.
Je bent pas lid indien we dit bedrag hebben ontvangen. Vergissingen in e-mail adres zijn zo onmogelijk.
TIP: Je kan een tegemoetkoming bekomen voor je lidgeld van het ziekenfonds waar
je bij aangesloten bent.  Wat moet je doen.
Download het formulier van jou ziekenfonds, print het af , laat het invullen door onze
secretaris en zend het naar jou ziekenfonds.
Christelijke Mutualiteit
Liberale Mutualiteit
De Voorzorg

Voordelen van het lidmaatschap

1. Aansprakelijkheidsverzekering t.o.v derden ( 10 werkdagen na betaling lidgeld )
2. Deelnameprijs aan de wedstrijd bedraagt slechts 10 € i.p.v 15/20 €
3. Trainen aan 5€ i.p.v 10€ op het parcours.
4. Gratis barbeque op het einde van het seizoen.
5. Gratis adverteren op de website. (trial gerelateerd) Niet-leden betalen 5€
Je wedstrijdresultaten tellen mee voor het "Open Limburgs Kampioenschap" trial.
Enkel de uitslagen vanaf dat je lid bent , tellen mee voor het kampioenschap ,dus
schrijf je tijdig in !!! 

Sport - en ontspanningsvereniging

Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering

Algemene voorwaarden.

Het kampioenschap

Trial Maaskant organiseert elk jaar een twaalftal wedstrijden in het kader van het "Open Limburgs Kampioenschap" (OLK) trial.
Het seizoen loopt van september tot juni.
De wedstrijden zijn "Open" wat wil zeggen dat iedereen vanaf 12 jaar deel kan nemen, en dat zijn/haar  prestatie
meetelt voor de daguitslag.
Enkel de leden van Trial Maaskant dingen mee voor het eindklassement van het OLK.
De slechtste prestatie wordt niet meegeteld in het klassement.

Wat wordt er verwacht als je lid bent.

Er wordt verwacht dat je één wedstrijd verbonden aan het "Open Limburgs Kampioenschap" helpt controleren.
(Zie controleurs reglement)
 

Werkende leden

Leden die zich inzetten voor de club, helpen bij de verschillende taken zoals ; secretariaat, bouwen, onderhoud terrein, website, Pr enz..
Al deze inspanningen worden op het einde van het seizoen samen geteld. 
Gelieve altijd op de dag van de wedstrijd je uren door te geven aan de secretaris!
Wanneer je helpt bij de activiteiten van AMC-Genk kan je als lid
gratis trainen.
 
 
bottom of page