top of page

Hoe word ik lid van Trial Maaskant ?

De procedure om het lid te worden of je lidmaatschap te vernieuwen is als volgt: Ga naar https://motorsport.vlaanderen/trial/ en haal het formulier binnen “Aanvraag regionale vergunning trial 2024 – volwassenen”, of via de rechtstreeks link https://motorsport.vlaanderen/wp-content/uploads/2024/02/Aanvraag-Regionale-vergunning-Trial-2024-Volwassenen.pdf
Je drukt dat formulier af, vult het in , en scant het terug in met de voor- en achterkant van je identiteitskaart en stuurt dat naar info@motorsport.vlaanderen en in een kopie naar trialmaaskant@gmail.com of webmastertrial@hotmail.com. Zo moet je je gegevens maar één keer invullen. Zeker als je nieuw lid bent kan je best de e-mail naar motorsport vlaanderen en naar ons gelijktijdig vesturen.

Daarna laat ik je weten dat je mag betalen, wat dan dus 30€ gaat zijn.

Krijg je van mij zo een e-mail, dan weet je dat ik alles goed ontvangen heb.

Voor de leden die al lid zijn bij BMB, die sturen me hun gegevens met een foto van je lidkaart naar mij door, ook zij moeten maar 30 € betalen.

Ik verwacht dat je me je lidkaart van motorsport.vlaanderen of op een training laat zien of je stuurt me een foto, of je laat het zien op de eerste wedstrijd.


TIP: Je kan een tegemoetkoming bekomen voor je lidgeld van het ziekenfonds waar
je bij aangesloten bent.  Wat moet je doen.
Download het formulier van jou ziekenfonds, print het af , laat het invullen door onze
secretaris en zend het naar jou ziekenfonds.
Christelijke Mutualiteit
Liberale Mutualiteit
De Voorzorg

Voordelen van het lidmaatschap

1. Aansprakelijkheidsverzekering t.o.v derden ( 10 werkdagen na betaling lidgeld )
2. Deelnameprijs aan de wedstrijd bedraagt slechts 15 € i.p.v 25 €
3. Trainen aan 10€ i.p.v 15€ op het parcours.
4. Gratis barbeque op het einde van het seizoen.
5. We houden ook een regelmatigheidscriterium. Dit betekent dat als u voldoende deelneemt u een waardebon krijgt betaald door onze sponsors.Je wedstrijdresultaten tellen mee voor het "Open Limburgs Kampioenschap" trial.

Enkel de uitslagen vanaf dat je lid bent , tellen mee voor het kampioenschap ,dus
schrijf je tijdig in !!! 

Het kampioenschap

Trial Maaskant organiseert elk jaar een twaalftal wedstrijden in het kader van het "Open Limburgs Kampioenschap" (OLK) trial.

Het seizoen loopt volgens het kalenderjaar.
De wedstrijden zijn "Open" wat wil zeggen dat iedereen vanaf 12 jaar deel kan nemen, en dat zijn/haar  prestatie
meetelt voor de daguitslag.

Enkel de leden van Trial Maaskant dingen mee voor het eindklassement van het OLK.
De slechtste prestatie wordt niet meegeteld in het klassement.

Wat wordt er verwacht als je lid bent.

Er wordt verwacht dat je één wedstrijd verbonden aan het "Open Limburgs Kampioenschap" helpt controleren.
(Zie controleurs reglement)
 

Werkende leden

Leden die zich inzetten voor de club, helpen bij de verschillende taken zoals ; secretariaat, bouwen, onderhoud terrein, website, Pr enz..
Al deze inspanningen worden op het einde van het seizoen samen geteld. 
Gelieve altijd op de dag van de wedstrijd je uren door te geven aan de secretaris!

 
 
bottom of page