top of page

Wedstrijd reglement

Bij ieder spel en elke sport zijn er reglementen. Deze regels dienen om het verloop van een wedstrijd op een ordentelijke manier te laten verlopen. Zij die de regels aan hun laarzen (trialbotten) lappen schaden de club, hun concurenten en vooral zichzelf.

Om een juiste uitslag te bekomen is het belangrijk dat de regels streng worden toegepast

Op het niet naleven van het reglement staan zware sancties gaande van 50 strafpunten tot uitsluitng.

​1. De motoren mogen enkel van erkende trialbanden voorzien zijn.

2. Het dragen van een helm en triallaarzen zijn verplicht.

2.bis Het gebruik van de stroomonderbreker met draad (killswitch) is verplicht. Uiteraard moet de motor er mee uitgerust zijn, maar de controleur kan u ook het maximum strafpunten geven indien u na een waarschuwing van hem de stroomonderbreker niet gebruikt.

3. Milieumat is verplicht. Nog voor U de motor uit uw camionette of van uw remork haalt dient U de mat te leggen.

  Tanken en sleutelen aan de motor dient te gebeuren op de milieumat.

4. Op het terrein past elkeen zijn snelheid aan zodat hij geen gevaar vormt voor de toeschouwers en andere piloten.

   ( max 10 km/u)

5. Het is ten strengste verboden te rijden buiten het trialterrein en de aangewezen interzone.

6. Het is ten strengste verboden wheelies te maken in de interzone.

7. Tijdens het oefenen voor of tijdens de wedstrijd is het verboden om de non-stops te rijden.

8. Men kan zich inschrijven tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijd op het secretariaat, tenzij anders

   vermeld.

9. Elke piloot kiest een categorie die past bij zijn mogelijkheden.

   Blauw spoor : Debutanten

                     Debutanten die overgaan mogen junior rijden ongeacht hun leeftijd zolang zij geen

                     kampioen zijn.

   Wit spoor    : Junioren ( -40j)

   Groen spoor : senioren ( +40j) (zelfde als wit spoor)

   Rood spoor    : Nationalen

   Geel spoor    : Experten

(De leeftijd bij de 1e wedstrijd van het seizoen is bepalend of iemand Junior of Senior is.)

10. De piloten worden verzocht om uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd zich aan te bieden in het

    rennerskwartier.

11. De wedstrijd vangt aan om 11u00 en eindigt om 15u00.

   Dit wordt meegedeeld op de website.

12. De duur van de wedstrijd bedraagt max. 4 uren, bij meer dan 50 piloten kan er een tijdsverlenging worden

    toegestaan.

13. De sportvoorzitter of zijn vervanger geeft 10 minuten voor de aanvang een briefing, waarna de

    wedsrtijdkaarten worden uitgedeeld.

14. De wedstrijdkaart dient aan de controleur te worden overhandigd na het rijden van de proef.

15. Ieder wacht bij een non-stop zijn beurt af. Pas op het teken van de controleur mag de

   piloot de non-stop inrijden.

16. De non-stops moeten in de juiste volgorde gereden worden. Het is niet toegestaan om dezelfde

   proef meermaals na mekaar te rijden.

17. Tijdens de briefing geeft de sportvoorzitter of zijn vervanger aan welke categorie van piloten op

   welke proef dient te starten.

 

18. Piloten die hun wedstrijdkaarten verliezen worden automatisch uit de wedstrijd genomen.

19. Klachten kunnen enkel worden voorgelegd na de wedstrijd bij de sportvoorzitter of zijn vervanger.

20. Het is ten strengste verboden ten alle tijde vuil achter te laten op het terrein of de parking.

21. Elke piloot gaat akkoord met het terreinreglement van AMC-Genk.

   Voorafgaande aan een training of wedstrijd moeten de piloten het inschrijvingsformulier

   invullen en ondertekenen.

22. Wees steeds beleefd tegenover de controleurs. Zij staan er om U toe te laten uw geliefkoosde

    hobby te beoefenen.

23. Sedert 2012 dient elk lid aangesloten bij Trial Maaskant één wedstrijd verbonden aan het

    " Open Limburgs Kampioenschap " te controleren. ( zie controleursreglement )

  

bottom of page